Atliekų, šalinamų sąvartyne, mažėja

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija rinko ir susitemino duomenis apie regioniniuose centruose veikiančių mechaninio biologinio atliekų rūšiavimo įrenginių (MBA) našumą ir jų indėlį atliekų tvarkymo sistemoje.

Iš surinktų duomenų matoma akivaizdi šio projekto nauda – sąvartyne šalinamų atliekų mažėja, jos išrūšiuojamos ir perdirbamos.