Geriau vieną kartą pamatyti nei šimtą kartų išgirsti!

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ kviečia visus norinčius į Jėrubaičių sąvartyną (Prancūzų kelias 8, Jėrubaičių k., Plungės  r. sav.). Ten rengiamos pažintinės ekskursijos ir tai yra viena iš ypatingai efektyvių priemonių kelti visuomenės sąmoningumą. Ekskursijos dalyviai sužinos apie sąvartyno įrengimus bei eksploataciją, mechaninio-biologinio atliekų apdorojimo gamyklos veiklą, sužinos kokios atliekos atvežamos į sąvartyną, pamatys kaip jos išrūšiuojamos ir sutvarkomis.

Pamatyti vaizdai  ne vieną privers susimąstyti prieš išmetant šiukšles į aplinką!

Dėl apsilankymo Jėrubaičių sąvartyne galima kreiptis el. paštu: viesinimas@www.tratc.lt arba telefonu: 8652 32 715

Asmenų lankymosi Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno ir atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių teritorijoje Jėrubaičiuose taisyklės:

http://www.tratc.lt/wp-content/uploads/2017/06/D%C4%97l-lankymosi-J%C4%97rubai%C4%8Di%C5%B3-s%C4%85vartyne.pdf