PAVOJINGOS ATLIEKOS

The following are the latest PDF testing resources, including CISCO, Microsoft, IBM, Oracle, EMC, and so on. These dumps can help you pass the exam quickly, which is the most effective way to pass the exam.
http://www.itexamlibrary.com/
ItExamLibrary offers the latest exam pdf material ,Help you pass it certification exams quickly.
cisco
The test dumps PDF, and the practice test problem can help you pass the exam quickly and smoothly. 100% quality assurance, if you fail the exam, you can refund the full amount. You can believe it.
300-070 pdf
This test material will improve your pass rate.
300-208 exam dumps
A variety of recent exam PDF and learning guides make it easy for you to pass the exam. It will help you pass the exam quickly, which is the best way to pass the exam.
200-125 exam
CISCO certification, test dump PDF online download, all kinds of CISCO test materials let you easily pass the exam.
210-060 dumps exam
About cisco, Microsoft, IBM and other exam you know how much? There are a variety of sources to help you understand and pass the certification exam quickly.
70-533 exam guide
Do you want to pass the IT certification exam quickly? These materials will help you achieve your dream of passing exams.
300-115 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test heap. This will help you to pass the exam easily.

Buityje susidarančios pavojingos atliekos yra pavojingos, tad negali būti nei rūšiuojamos, nei išmetamos į buitinių atliekų konteinerį, nes gali užteršti aplinką, dirvožemį, gruntinius vandenis.

Visas šias atliekas galima priduoti į  atliekų priėmimo aikšteles:

  • Buitinės chemijos produktai
  • Lakų, dažų, skiediklių atliekos
  • Cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė
  • Naudoti tepalai
  • Tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos
  • Gyvsidabrio turinčios atliekos
  • Akumuliatoriai

Pavojingos atliekos ten laikinai saugomos specialiose talpose, o vėliau perduodamos pavojingų atliekų tvarkytojams.

Buityje susidarančios pavojingas atliekas reikia nuvežti ir nemokamai palikti į atliekų tvarkymo aikšteles:

Mažeikiuose - Algirdo g. 40C,

Telšių rajone - Gaudikaičių kaime,

Rietave - Kalakutiškės kaime.

Atliekų priėmimo aikštelių  darbo laikas:

II-V 9.00- 18.00
VI 9.00- 15.30
Pietų pertrauka 13.00 - 13.30

Atliekų priėmimo aikštelės Plungės rajone - Jėrubaičių kaime darbo laikas:

I-VI 7.30- 19.00 val.
VII 8.00- 16.00 val.