Kodėl šiferio atliekos į atliekų priėmimo aikšteles priimamos tik apvyniotos plėvele?

                   Telšių regiono gyventojai aktyviai dalyvauja  programoje „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Į atliekų priėmimo  aikšteles nuolat pristatomos atliekos, turinčios asbesto (šiferio atliekos).

                      Išgirstame gyventojų nepasitenkinimą ir nusiskundimus, jog reikalavimas pristatyti šiferio atliekas apvyniotas plėvele, o jo nuolaužos  privalo būti sudėtos į maišus ar į kitą sandarią pakuotę, jiems atrodo nereikalingas. Todėl norime paaiškinti, nustatytą tvarką.

                        Statybinės atliekos, turinčios asbesto (šiferio atliekos) – laikomos pavojingomis atliekomis.
Asbesto gaminius ardant, laužant ar kitaip apdorojant, aplinkoje pasklinda labai smulkūs akimi nematomi plaušeliai. Į plaučius patekusios asbesto skaidulos gali sukelti tokias ligas kaip asbestozę (plaučių audinio randėjimą), plaučių vėžį ir mezoteliomą (pleuros vėžį). Nustatyta, kad dėl asbesto Europoje kasmet miršta apie 30 000 žmonių. Naudoti asbestą uždrausta visose Europos Sąjungos (ES)  šalyse bei daugelyje pasaulio valstybių.  Nuo 2005 metų jį gaminti, naudoti uždrausta ir Lietuvoje.

                 ES Direktyva 2003/18/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, nustatė pagrindinius principus, kurių reikia laikytis prieš pradedant darbus, įskaitant visų su asbestu susijusių darbų planavimą, rizikos vertinimą, asbesto poveikio kontrolę ir darbuotojų sveikatą bei tinkamą visų su asbestu dirbančių darbuotojų mokymą.

                       Atsižvelgiant į  Europos Sąjungos reikalavimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nustatė griežtą statybinių atliekų, turinčių asbesto surinkimo, priėmimo ir šalinimo tvarką.

                   UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ (TRATC) vadovaujasi Aplinkos apsaugos agentūros išduotu taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)  leidimu, kuriame nurodyta jog statybinės atliekos, turinčios asbesto priimamos tik sandariai supakuotos ir šalinamos specialiai įrengtose aikštelėse, vadovaujantis darbo su asbestu nuostatais (2004 žin. 116-4342).

                   Sandarus įpakavimas neleidžia pasklisti į aplinką asbesto skaiduloms, sukeliančioms vėžinius susirgimus, taip apsaugomi TRATC darbuotojai nuo neigiamo poveikio sveikatai.