Plungės miesto gyventojams bus dalijami konteineriai žalienoms

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ įgyvendina projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra Telšių regione“.

Pagrindiniai projekto tikslai – žaliųjų bei maisto atliekų atskyrimas iš komunalinių atliekų srauto, jų sutvarkymas išgaunant dujas ir komposto gaminimas.

 Vykdant projektą, viešojo pirkimo būdu, buvo įsigyti 2800 vnt. 240 litrų talpos konteineriai, biologiškai skaidžioms atliekoms surinkti. Žalienų atliekos, nustatytu grafiku, 18 kartų per metus, nemokamai bus surenkamos ir išvežamos iš Plungės miesto bei aplinkinių gyvenviečių individualių valdų (žalienų konteineriai bus dalijami projekte numatytų teritorijų prioriteto tvarka).

Pirmiausia žalienų konteineriai bus pradėti dalinti Plungės miesto individualių valdų gyventojams, apvažiavimo būdu. Konteineriai išduodami gavėjui pateikus asmens dokumentą. Pasiimant konteinerį, bus sudaroma panaudos sutartis.

  Žalienų atliekų konteineriai skirti: smulkintoms  šakoms, nukritusiems augalų lapams, nupjautai žolei, ravėjai, velėnai, vaisių ir daržovių atliekoms, pjuvenoms, kavos ir arbatos tirščiams šalinti.

Į juos draudžiama mesti: popieriaus, metalo,  stiklo, plastiko atliekas, komunalines atliekas, šunų ir kačių fekalijas, gyvulinės kilmės atliekas,  sauskelnes, akmenis ir žemes.

Kviečiame plungiškius tinkamai pasirūpinti savo atliekomis ir pasiimti žalienų atliekų konteinerį.

Sekite informaciją, bus pranešama kada ir kokiose gyvenvietėse toliau  vyks konteinerių dalijimas.