NAUJIENOS

Nuo 2017 m. kovo 1 d. Plungės rajone įsigalios dvinarė rinkliava

Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtas Rinkliavų ar kitų įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą taisykles ir rekomendavo Savivaldybėms pasitvirtinti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas, kuriomis savivaldybės turi vadovautis rengdamos mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimą. Plungės rajono savivaldybė naują rinkliavą pradės taikyti nuo 2017 m. kovo 1…

Skaityti daugiau...

Pranešimas dėl mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo 2017 metų darbų grafiko

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015 m. birželio 08 d. įsakymo Nr. D1-461 Dėl mišrių komunalinių atliekų  sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin. 2015 m., Nr. 2015-09661) 6 punktu, sudaromas į MBA (mišrių komunalinių atliekų  mechaninio-biologinio apdorojimo gamykla)  įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo 2017 metų darbo grafikas:…

Skaityti daugiau...