Nuo 2018 m. sausio 2 d. pradeda  veikti informacinė sistema GPAIS, skirta gaminių, pakuočių ir atliekų  apskaitos vykdymui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įgyvendina projektą  „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) sukūrimas“.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti funkcionalią, technologiškai patogią naudotojams, vieningą gaminių, pakuočių, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos informacinę sistemą, kuri užtikrintų Valstybinio atliekų tvarkymo plano numatytų tikslų vykdymą ir įmonėse vykdomos apskaitos veiksmingą stebėseną, kontrolę ir planavimą. GPAIS yra skirta gaminių, pakuočių ir atliekų (GPA) apskaitos duomenų surinkimui, analizei ir kontrolei. Jos pagalba bus vykdoma atliekų susidarymo, tvarkymo, gaminių ir pakuotės tiekimo vidaus rinkai apskaita ir tvarkomi kiti GPA apskaitos duomenys, be to, GPAIS bus gamintojų ir importuotojų sąvadas. GPAIS funkcijos apims ataskaitų ir kitų dokumentų pateikimo, ataskaitų tikrinimo, duomenų analizės ir apdorojimo bei kitus procesus.

GPAIS skirta palengvinti administracinę naštą vykdant gaminių tiekimo rinkai apskaitą ir teikiant ataskaitas pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, alyvų gamintojams ir importuotojams. Pavyzdžiui, įmonės GPAIS sudarys savo gaminių sąrašą, kuris bus naudojamas toliau apskaitoje ir įmonėms pildant žurnalus nebereikės vis iš naujo suvedinėti gaminių, nes galės rinktis iš sudaryto sąrašo. Naująja informacine sistema taip pat naudosis atliekų tvarkytojai bei įmonės, kurių veikloje susidaro atliekos ir kurios turi vykdyti apskaitą. Įgyvendinus projektą atliekų apskaitos vykdymo paslauga taps patogesnė, kadangi atliekų tvarkytojams nebereikės teikti atliekų apskaitos žurnalų regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnams – jie galės įvertinti apskaitos duomenis iki vizito įmonėje. Atliekų tvarkytojai galės naudotis visa sistemoje esančia laisvai prieinama informacija su istorija apie jų įmonės apskaitytas atliekas. Svarbu paminėti, kad kuriant GPAIS buvo siekiama, kad atliekų tvarkytojams nereikėtų naudotis keliomis informacinėmis sistemos, o tik viena GPAIS.

Naujosios informacinės sistemos sukūrimas neabejotinai prisidės ir prie skaidrumo atliekų sektoriuje didinimo, kadangi nebus galima keisti pateiktų ir patvirtintų duomenų, nenurodžius kodėl tai daroma. Reikšmingos įtakos korupcijos mažinimui tikėtina turės tai, jog įdiegus GPAIS  apskaitos duomenis kontroliuojančios institucijos galės matyti ir vertinti vos tik apskaitos subjektams juos suvedus į GPAIS. Be to, siekiant mažinti galimų apskaitos vykdymo klaidų skaičių, GPAIS yra kuriama tam, kad apskaitos subjektai negalėtų suvesti tokių duomenų, kurie, pavyzdžiui, prieštarautų turimam įmonės Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui.

Pranešame, kad informacija apie nuo 2018 m. sausio 2 d. pradedančią  veikti informacinę sistemą GPAIS, skirtą gaminių, pakuočių ir atliekų  apskaitos vykdymui nuo 2018 metų, yra skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje:

http://www.am.lt/VI/index.php#a/19066;

http://www.am.lt/VI/index.php#r/1863;

http://www.am.lt/VI/index.php#a/19057.

 

 Aplinkos ministerijos informacija

 papildyta: UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ informacija