Pranešimas dėl mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo 2017 metų darbų grafiko

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2015 m. birželio 08 d. įsakymo Nr. D1-461 Dėl mišrių komunalinių atliekų  sudėties nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin. 2015 m., Nr. 2015-09661) 6 punktu, sudaromas į MBA (mišrių komunalinių atliekų  mechaninio-biologinio apdorojimo gamykla)  įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo 2017 metų darbo grafikas:

Metų laikas Data, laikas Vieta
Žiema (gruodis, sausis arba vasaris) 2017 01 24, 09:30 val. MBA (mišrių komunalinių atliekų  mechaninio-biologinio apdorojimo gamykla) teritorija
Pavasaris ( kovas, balandis arba gegužė) 2017 04 18, 09:30 val. MBA (mišrių komunalinių atliekų  mechaninio-biologinio apdorojimo gamykla) teritorija
Vasara (birželis, liepa arba rugpjūtis) 2017 07 25, 09:30 val. MBA (mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gamykla) teritorija
Ruduo (rugsėjis, spalis arba lapkritis) 2017 10 24, 09:30 val. MBA (mišrių komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo gamykla) teritorija