Paskaita, skirta Europos atliekų mažinimo savaitei. Plastikas – ką žinome apie jį?

Atliekų mažinimo prevencija – vienas svarbiausių Europoje keliamų aplinkosauginių tikslų, o vienas pagrindinių uždavinių – ugdyti žmonių atsakingumą už savo veiksmus. Būtent todėl Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“ prisijungė prie iniciatyvos ir organizavo Europos atliekų mažinimo savaitei skirtus renginius, kurie suteiktų bendruomenei praktinių žinių kaip tvarkyti atliekas bei mažinti jų kiekius. Šiais metais Europoje lapkričio 17 – 25 d. daugiausia dėmesio buvo skirta vienkartinių plastiko gaminių naudojimo prevencijai, antriniam šių medžiagų panaudojimui, plastiko atliekų tvarkymui. Todėl lapkričio 21 d. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ visuomenės informavimo specialistė Eglė Sakalauskaitė Plungės lopšelyje – darželyje „Rūtelė“ skaitė paskaitą „Švari aplinka – sveikas žmogus. Plastikas, ką žinome apie jį?“.
Paskaitos metu buvo kalbama apie švarios aplinkos svarbą kokybiškam, visaverčiam žmogaus gyvenimui, susidarančius atliekų kiekius Lietuvoje, jų tvarkymą. Taip pat plastiko gaminių naudojimą buityje. Šios labiausiai paplitusios medžiagos teigiamas ir neigiamas savybes, antrinį jos panaudojimą.
Švietimo ugdymo darbuotojos domėjosi teisingu atliekų rūšiavimu, tvarkymu ir šalinimu Telšių regione. Paskaitos metu buvo nuspręsta apie atliekų tvarkymą išgirsti ne tik teoriškai, bet ir pamatyti kaip praktiškai vyksta darbas Jėrubaičių sąvartyne.
Buvo nutarta suorganizuoti ekskursiją po Jėrubaičių sąvartyną ir mechaninio biologinio atliekų rūšiavimo gamyklą (MBA), kad švietimo ugdymo darbuotojos iš arčiau pamatytų, kaip MBA gamykloje yra atliekos tvarkomos, rūšiuojamos, iš jų atskiriama bioskaidi dalis, iš kurios gaminamas stabilatas, skirtas sąvartyno perdengimui, biodujos bei elektra.