Dokumentų formos

  • Prašymas-sąžiningumo deklaracija, kai nekilnojamo turto objekto savininkui nebus reikalinga komunalinių atliekų tvarkymo paslauga (objektas nenaudojamas/ jame negyvenama/ nevykdoma veikla)  (parsisiųsti)
  • Prašymas dėl ūkinės veiklos, kurios apimtį sąlygoja metų laikas (parsisiųsti)
  • Prašymas dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio, kai nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar neįmanomas naudoti (parsisiųsti)
  • Laisvos formos prašymas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriui (parsisiųsti)
  • Prašymas įsiskolinimą mokėti dalimis (parsisiųsti)