Dokumentų formos

  • Prašymas-sąžiningumo deklaracija (parsisiųsti)
  • Prašymas dėl ūkinės veiklos, kurios apimtį sąlygoja metų laikas (parsisiųsti)
  • Prašymas dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio (parsisiųsti)
  • Laisvos formos prašymas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriui (parsisiųsti)