Teisės aktai

Telšių rajono savivaldybė:

2017 m. vasario 23 d. Nr. T1-1 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“

AKTUALI REDAKCIJA  (parsisiųsti)

 

 

Telšių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (parsisiųsti)

Telšių rajono atliekų tvarkymo planas (parsisiųsti)

Atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metams (parsisiųsti)