UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
J.Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė

Tel.Nr.:(8 448) 547 14, 500 43
Fakso Nr.:(8 448) 547 14,
El. paštas: info@tratc.lt

Atsiskaitomoji sąskaita:
SEB bankas LT72 7044 0600 0624 4050
DNB bankas LT54 4010 0430 0005 5956

NEMOKAMA TELEFONO LINIJA
8 800 00 652

sanglaudosfondas.jpg

Telšių apskrities netinkami sąvartynai

             Projektas "Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: sutarties Nr. 2006/36/A/P/LT Visuomenės informavimas ir švietimas". Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2006 m. birželis- 2009 m. kovo 31 d.

            Pagrindinis sąvartynų (šiukšlynų) uždarymo Telšių regione tikslas - apriboti jų daromą įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai, pasitelkus uždarymo ir rekultivacijos technologijas, kurios, be kita ko, leidžia įrengti mažų priežiūros kaštų reikalaujančias uždengimo sistemas, skirtas atliekoms izoliuoti ir maksimaliai sumažinti lietaus vandens prasisunkimą į pagrindinį atliekų kaupą.
             Sąvartyno (šiukšlyno) rekultivacija paprastai atliekama remiantis prielaida, jog jis yra uždarytas, nors praktiškai tai reiškia tik tiek, kad uždarytas įvažiavimas į sklypą ir atliekų kaupimas jame nutrauktas. Vis dėlto,  rekultivacijos technologijos gali būti taikomos ir veikiančiuose sąvartynuose (šiukšlynuose). Vienu iš tokio pasirinkimo privalumų galima laikyti tai,  jeigu sklypas yra pakankamai didelis, jame dirba personalas ir imamas atliekų priėmimo mokestis, kad priėmimo mokestį galima padidinti, įtraukiant ir rekultivacijos darbų apmokėjimą ir tokiu būdu sutaupant šiam tikslui reikalingas, iš kitų šaltinių gaunamas, lėšas.
           Sąvartynai yra skirstomi į 4 kategorijas:
Aukšto prioriteto kategorija (A)
Dideli sąvartynai, išdėstyti netoli vandens šulinių ir (arba) telkinių, gyvenamųjų namų apylinkėse, o jų sklypuose pastebima tarša.

Aukšto-vidutinio prioriteto kategorija (A-V)
Dideli ir vidutinio didumo sąvartynai arba šiukšlynai, kurie dėl savo dydžio arba išdėstymo kelia kokį nors pavojų aplinkai arba netoliese gyvenančių žmonių sveikatai.

Vidutinio prioriteto kategorija (V)
Mažesni sąvartynai, kurių sklypuose taršos nepastebėta, tačiau išdėstyti netoli vandens šulinių ir (arba) telkinių bei gyvenamųjų namų.

Žemo prioriteto kategorija (Ž)
Maži arba labai maži sąvartynai, kurių sklypuose taršos nepastebėta, išdėstyti atokiai nuo vandens šulinių ir (arba) telkinių bei gyvenamųjų namų.

          Kaip matyti iš pateiktų apibrėžimų, suskirstymas į kategorijas, visų pirma, remiasi galimos jų įtakos aplinkai ir žmonių sveikatai rizika. Visai įmanoma, kad visoms kategorijoms bus parinkta ta pati rekultivacijos veiksmų strategija, pavyzdžiui, atliekų surinkimas ir pašalinimas.
Galutinai apsisprendžiant dėl rekultivacijos strategijos, taip pat atsižvelgiama į sukauptų atliekų kiekį.

Savivaldybė                Aukšto prioriteto sąvartynai            Aukšto - vidutinio prioriteto sąvartynai
Telšių                                    Kalnėnų                                             Varnių     Mažeikių                                Reivyčių                                            Geidžių, Žibikų
Plungės                                 Žvirblaičių                                          Rietavo
Rietavo                                                                    

Sąvartyno pavadinimas       Atliekų kiekis               Plotas                     Kaupo aukštis

                                                       [1,000 m3]                [ha]                         [m]
Kalnėnų                                              420                      3,5                            12
Žvirblaičių                                           192                     3,2                             6
Reivyčių                                              420                     7,0                             6

           Regione yra mažiausiai 14 Vidutinio prioriteto kategorijai priskiriamų sąvartynų: 8 Mažeikiuose, 5 Telšiuose ir 1 Rietavo rajone.


Vidutinio prioriteto sąvartynų uždarymo galimybės yra:
 Perstumti atliekas, suformuojant nedidelį tokios formos kaupą, kuris padėtų lietaus vandeniui nutekėti ir sukonstruoti uždangą, susidedančią iš švaraus gruntinio sluoksnio (apie 500 mm.), su geru viršutinio dirvožemio sluoksniu, tinkančiu augti žolei. Tada sutvarkyti kraštovaizdį, pastatyti ženklus, įspėjančius žmones, kad šioje vietoje draudžiama šalinti atliekas.
 Išgabenti iš visų aikštelių ir sąvartynų atliekas ir sutvarkyti buvusio sąvartyno kraštovaizdį. Atliekos iš šio sąvartyno butų nugabentos į esamo Plungės sąvartyno atliekų sekciją. Ši galimybė yra brangesnė, nei uždengiant atliekas vietoje. Tačiau ši galimybė turi didelį privalumą, mažinant potencialų atliekų poveikį aplinkai. Tai apima potencialių taršos šaltinių perkėlimą iš daugėlio mažų sąvartynų, išsidėsčiusių visame regione, į techniškai geros kokybės kontroliuojamą sąvartyną
Visi žemo prioriteto šiukšlynai bus iškasti ir pervežti į vieną iš pagrindinių sąvartynų, o visi vidutinio prioriteto sąvartynai (šiukšlynai) bus performuoti ir uždengti. Rekomenduojama atliekas perkelti į Plungės sąvartyną.

 Pagrindiniai reikalavimai Telšių regionui:
 Tinkamai uždaryti senus sąvartynus, kurie sukelia taršą.
 Patobulinti šalinimo įrengimus sąvartyne, siekiant, kad jie atitiktų ES ir Lietuvos standartus.
 Įdiegti naujas atliekų tvarkymo technologijas, įgalinančias atitikti ES sąvartynų direktyvą, sumažinti biodegraduojamų atliekų kiekį sąvartynuose,
 Pradėti teikti atliekų surinkimo paslaugas visiems namų ūkiams iki Valstybiniame atliekų tvarkyme nurodytos datos.
 

          Projekto „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Telšių apskrities sąvartynų sutvarkymas" darbai baigti 2009 metų birželio 30 d. Projektą įgyvendino rangovas UAB "Plungės lagūna".

                                                              __________________