Telšių rajono prekybos ir paslaugų objektų savininkų dėmesiui!

2018 m. sausio 25 d. Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo sprendime, Telšių rajono savivaldybės taryba pakeitė 46 punktą ir jį išdėstė taip:

„46. Tuo atveju, jeigu Rinkliavos mokėtojui priklausančiame nekilnojamo turto objekte yra kelios patalpos, naudojamos pagal skirtingas naudojimo paskirtis, jos gali būti apmokestinamos kaip savarankiški Nekilnojamo turto objektai pagal jų naudojimo paskirtį“.

Taip pat pakeistas Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 1 priedas ir išdėstytas nauja redakcija:

Pastovioji vietinės rinkliavos už komunalines atliekas įmokos dalis prekybos paskirties objektams, kurių plotas  iki 100 m2  yra 90 Eur.

Nuo 100-500 m2 – 180 Eur.

500-3000 m2 – 500 Eur.

Virš 3000 m2 – 1200 Eur.

Paslaugų paskirties objektams, kurių plotas yra iki 100 m2 pastovioji įmokos dydis metams 90 Eur. Virš 100 m2 – 190 Eur.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ pavesta administruoti rinkliavą. Siekiant objektyviai nustatyti vietinės rinkliavos mokestį už komunalinių atliekų tvarkymą, rinkliavos mokėtojai, turintys prekybos ir/ar paslaugų paskirties objektus ir norintys, kad vietinės rinkliavos mokestis už atliekų tvarkymą Telšių rajone būtų perskaičiuotas pagal naujai įsigaliojusius pakeitimus, privalo pristatyti dokumentus, kuriuose būtų nurodytas jiems priklausiančio objekto, kuriame vykdoma prekybos ar paslaugų veikla, plotas ( registrų centro išrašas, nuomos sutartis, sąžiningumo deklaracija). Dokumentus galite pateikti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atliekų tvarkymo specialistei – kontrolierei, dirbančiai Turgaus a. 7, Telšiuose pirmadieniais ir antradieniais 8.00 -17.00 val.(pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) Arba siųsti elektroniniu paštu rasa.varpucianskiene@tratc.lt ir  jovita.saudargiene@tratc.lt