Teisės aktai

2017 m. kovo 30 d. Nr. T1-48 „Dėl Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

RIETAVO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMU NR. T1-48, 29 PUNKTO IR 1 PRIEDO PAPILDYMAS (parsisiųsti)

Rietavo savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (parsisiųsti)

Rietavo savivaldybės atliekų tvarkymo planas (parsisiųsti)

Atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metams (parsisiųsti)