Teisės aktai

Telšių rajono savivaldybė:

2017 m. vasario 23 d. Nr. T1-1 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (parsisiųsti)

2018 m. sausio 25 d. Nr. T1-7 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (parsisiųsti)

Telšių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (parsisiųsti)

Telšių rajono atliekų tvarkymo planas (parsisiųsti)

Atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metams (parsisiųsti)